Årsoppgjøret

Viktig informasjon i forbindelse med årsoppgjøret.

09.06.2016

A-ordningen

Fra 1. januar 2015 trådte A-ordningen i kraft, og dette får konsekvenser for deg som har ansatte. Dette er en ny måte å innrapportere opplysninger om lønn mv til skatteetaten, NAV og SSB.

01.01.2016