Cordel

Cordel er et komplett administrativt system for entreprenørrettet virksomhet, håndverk og faghandel. Systemet er moduloppbygget og vokser med bedriftens størrelse. Dette gjelder både funksjonsbehov og antall brukere. Cordel følger den naturlige gangen i de daglige prosessene (salg, innkjøp, regnskap). Det er stor grad av gjenbruk av data fra modul til modul.

Les mer her