Finale årsoppgjør

FINALE Årsoppgjør hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærrregisteroppgaver. Programmets hovedformål er å sikre riktig skatteberegning, korrekte ligningsoppgaver og gjøre det morsomt og effektivt å arbeide med utarbeidelse av offentlig regnskap. Programmet er det mest moderne på markedet, med støtte for å sende inn og hente ut opplysninger fra offentlige registre via Altinn. Programmet er kjent for sin brukervennlighet, og er konstuert for å være det mest nøyaktige og pålitelige verktøyet på markedet for årsregnskaper, nøkkeltall og ligningsoppgaver.

Les mer her